CBT a psychoanaliza

Metodologie i podejścia

Terapia poznawcza, określana również jako terapia poznawczo-behawioralna, jest formą leczenia psychiatrycznego lub psychoterapii, podobnie jak psychoanaliza. Jednak procesy różnią się znacznie. Terapia poznawczo-behawioralna to krótkoterminowa terapia mająca na celu pomoc pacjentom w identyfikacji wzorców powodujących negatywne myślenie i zachowania, które prowadzą do problemów. Podczas tego procesu możesz pracować z klientami, aby zidentyfikować wzorce myślowe, które mogą być szkodliwe, irracjonalne lub oparte na strachu i skutkować negatywnymi rezultatami; celem jest zastąpienie ich zdrowymi i produktywnymi wzorcami myślowymi.

Pracując jako terapeuta zdrowia CBT, możesz pomóc klientom w określeniu celów i usunięciu negatywnych wzorców myślenia, które zapobiegną im na przykład po rozwodzie lub niedawnej utracie pracy. Ta kariera może być satysfakcjonująca, jeśli czerpiesz satysfakcję z pomagania ludziom w szybkim i skutecznym realizowaniu ich celów.

W psychoanalizie terapeuta bada jednak przeszłe zachowanie, wewnętrzną psychikę lub nieświadome i podświadome impulsy w umyśle pacjentów, zwykle zagłębiając się w ich dzieciństwo. Celem psychoanalizy jest doprowadzenie nieświadomych wzorców zachowań na powierzchnię, zdobycie świadomości i określenie, w jaki sposób wpływają na zachowanie. Psychoanaliza zwykle zajmuje lata, a pacjent jest poddawany leczeniu dwa do trzech razy w tygodniu.

Częstotliwość odwiedzin pacjentów

Sesje CBT są ukierunkowane na rozwiązania krótkoterminowe, dlatego sesje są konfigurowane w celu zaspokojenia bieżących potrzeb klienta.

Terapia zwykle nie trwa długo i jest wyciągnięta, choć zawsze istnieją wyjątki od reguły. Jeśli klient prowadzi terapię kognitywną, możesz skonfigurować sesje przez okres 16 tygodni.

Podczas sesji ustalasz cele dla swojego pacjenta i zapewniasz mu pracę domową. Jako terapeuta poznawczy możesz poprosić klienta, aby śledził i monitorował nastroje, reakcje i uczucia, a także różne sposoby myślenia podczas terapii.

Możesz zidentyfikować czynniki wyzwalające, które odstraszają klienta i pomagają mu dostosować odruchy, aby osiągnąć pozytywne wyniki.

Niektórzy psychoterapeuci łączą terapię kognitywną z innymi formami terapii, aby osiągnąć maksymalne korzyści. Możesz użyć terapii poznawczej do określonych celów lub stworzyć praktykę z naciskiem na specjalność.

W jaki sposób zachowanie odgrywa rolę w terapii poznawczo-behawioralnej?

Strona behawioralna terapii poznawczej koncentruje się na pokonywaniu problemów poprzez zmianę zachowań, dlatego warto połączyć terapię behawioralną z terapią kognitywną. Fobie i zaburzenia lękowe często są rozwiązywane za pomocą terapii behawioralnej.

W ramach terapii behawioralnej możesz zachęcić klientów do wylistowania swoich lęków, a następnie zachęcić ich do zrelaksowania się, myśląc o swoich obawach. Możesz również narazić klientów na ich lęki poprzez desensytyzację na typowe stresory lub sytuacje, które wywołują niepokój. Nagradzanie klientów za pozytywne zachowania to kolejna metoda. Wzmocnienie dobrego zachowania jest strategią, której rodzice często używają, aby zachęcać dzieci, ale może być równie dobrze stosowane do zachęcania pozytywnych zachowań u dorosłych. Pomyśl o ostatnim czasie, który dał ci trochę wolnego lub nagrody za dobrze wykonaną pracę!

Źródła:

Statystyki pracy biura. Doradcy zdrowia psychicznego oraz terapeuci małżeństwa i rodziny.

ABCT. Stowarzyszenie Terapii Behawioralnych i Poznawczych.

NACBT. Co to jest CBT?