Jak zostać dosimetrystą medycznym

Czym jest dozymetria?

Dozymetr medyczny to certyfikowany profesjonalny terapeuta, który jest częścią zespołu onkologii promieniowania, pomagając w leczeniu pacjentów z rakiem za pomocą radioterapii. Są odpowiedzialni za plan leczenia, który zapewnia właściwą dawkę promieniowania docierającego do docelowych tkanek przy jednoczesnej ochronie zdrowej tkanki.

Dosymetrycy zazwyczaj pracują w szpitalu lub ośrodku onkologicznym.

Muszą być w stanie dobrze pracować jako część zespołu medycznego, konsultując się z profesjonalistami, w tym z lekarzami (onkologami promieniowania), radioterapeutami , pielęgniarkami onkologicznymi i fizykami medycznymi .

Wymagania, aby stać się medycznym dozymetrystą

Typową ścieżką do uzyskania dozymetrii medycznej jest zarejestrowany radioterapeuta ubiegający się o przyjęcie do akredytowanego programu Dosimetry Medycznej JRCERT, który będzie trwał co najmniej 12 miesięcy. Niektóre z tych programów mogą przyjmować kandydatów posiadających tytuł licencjata z warunkami fizyki. Akredytowane szkoły mają konkurencyjny proces rekrutacji. Zazwyczaj wymagają one również, aby wnioskodawcy dokończyli obserwację dozymetrii medycznej, aby zrozumieć charakter zawodu.

Po ukończeniu tegorocznego programu kandydat może ubiegać się o zdanie egzaminu certyfikacyjnego od Medical Dosimetrist Certification Board (MDCB) i uzyskać oznaczenie CMD (Certified Medical Dosimetrist).

Wcześniej istniała ścieżka certyfikacji oparta na doświadczeniu klinicznym, ale od 2017 r. Tylko absolwenci 12-miesięcznych akredytowanych programów posiadających tytuł licencjata mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego.

Obowiązki zawodowe i wymagane umiejętności dla dozometrystów

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Dosimetrystów Medycznych (AAMD), dozymetr medyczny jest odpowiedzialny za "rozkłady dawki promieniowania i obliczenia dawki" stosowane w radioterapii, która jest zwykle codziennym reżimem w ciągu kilku tygodni, w zależności od rodzaju i lokalizacja raka pacjenta.

Dosymetrycy muszą posiadać gruntowną wiedzę w zakresie leczenia raka i brachyterapii. Dozymetr pomaga dostarczać promieniowanie w precyzyjnych dawkach niezbędnych do leczenia raka, nie uszkadzając zdrowej tkanki i narządów w pobliżu guza. Opracowanie planu leczenia dla pacjenta z rakiem jest kluczową kwestią dozymetryzacji.

Dosymetrycy muszą być krytycznymi myślicielami i umieć analizować dane oraz wdrażać przebieg terapii w oparciu o dane, takie jak obrazy i pomiary. Dosymetrycy muszą mieć silne umiejętności matematyczne, ponieważ wykonują obliczenia, a także sprawdzają dokładność obliczeń przy określaniu przebiegu leczenia w celu zapewnienia dokładnego dawkowania promieniowania do dokładnej lokalizacji guza.

Dodatkowo, dozymetry muszą mieć duże umiejętności techniczne, ponieważ często są odpowiedzialne za zapewnienie kalibracji i funkcjonalności sprzętu medycznego stosowanego w radioterapii, w tym w komorze jonowej lub w dozymetrach termoluminescencyjnych (TLD), zgodnie ze stroną internetową AAMD. Technologia ciągle się zmienia w onkologii promieniowania, wymagając dozymetru, aby nadążyć za ewoluującymi metodami leczenia.

Ile zarabiają dozymetry?

Według Payscale.com, zakres wynagrodzeń dla dozymetrów waha się w granicach od 76 500 USD do 120 000 USD, średnio około 96 000 USD rocznie.

Dzięki dodatkowemu doświadczeniu pensje sięgają ponad 130 000 $.

Powiązane kariery medyczne

Jeśli interesuje Cię dozymetria, możesz również być zainteresowany tymi związanymi z tym karierami: