Podstawy kontynuowania edukacji medycznej

Ciągłe szkolenia potrzebne do utrzymania licencji i certyfikacji

CME to akronim oznaczający Continuing Medical Education. Większość licencjonowanych lub certyfikowanych zawodów medycznych ma wymagania CME, które muszą być wypełniane corocznie, aby utrzymać aktywną licencję i certyfikację. Kredyty CME są przypisywane kursom, seminariom i szkoleniom online prowadzonym przez organizacje zawodowe, takie jak Rada Akredytacji dla Kontynuowania Edukacji Medycznej.

Ogólnie rzecz biorąc, CME odnosi się do kredytów dla lekarzy i innych osób posiadających licencję medyczną, podczas gdy CE (kształcenie ustawiczne) lub CEU (jednostka kształcenia ustawicznego) są terminami stosowanymi w innych zawodach związanych ze służbą zdrowia.

Kto potrzebuje CME?

Jeśli Twoja praca wymaga jakiegokolwiek rodzaju licencji lub certyfikatu, najprawdopodobniej będziesz musiał wypełnić CME każdego roku, aby odnowić licencję lub certyfikat. Pielęgniarki , lekarze i sprzymierzeni pracownicy służby zdrowia są zobowiązani do corocznego zaliczania kredytów CME. W rezultacie CME jest stałym wymogiem przez całą karierę. Sprawdź wymagania licencyjne lub certyfikacyjne, aby sprawdzić, ile kredytów CME jest wymaganych podczas każdego okresu odnowienia. Ponieważ możesz nie być w stanie ćwiczyć, jeśli wygaśnie twoja licencja lub certyfikat, musisz zachować czujność w utrzymywaniu aktualności z wymaganiami.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wymagań CME związanych z rolą opieki zdrowotnej, takich jak liczba potrzebnych kredytów i sposób ich uzyskania, należy skontaktować się z odpowiednim stowarzyszeniem zawodowym lub radą ds. Licencji.

Jak zdobyć kredyty CME

CME można uzyskać na wiele różnych sposobów. Liczba wymaganych punktów zależy od Twojej konkretnej roli zawodowej i stanu, w którym masz licencję. Seminaria, zajęcia, warsztaty, wykłady, konferencje, a nawet niektóre książki i webinaria mogą liczyć się w CME.

Podejmując decyzję o uczestnictwie w konferencji lub klasie, sprawdź, czy oferowana jest CME. Ważne jest również sprawdzenie szczegółów, jak ubiegać się o CME. Czy certyfikat wydany jest na końcu kursu, który należy następnie wypełnić? Czasem wymagana jest dodatkowa opłata, aby uzyskać kredyt CME na szkolenie.

Koszty

Są pewne koszty związane z uzyskaniem kredytów CME, takich jak rejestracja, materiały, a czasem podróże. Wielu pracodawców opieki zdrowotnej zwróci wszystkie lub niektóre z tych kosztów, ponieważ są one wymagane, aby spełnić rolę kliniczną swojego pracodawcy. Ponadto niektórzy pracodawcy mogą zapewnić dodatkowy płatny czas wolny powyżej czasu urlopu, aby spełnić wymagania CME.

W zależności od pracodawcy lub organizacji, przed szkoleniem możesz poprosić o dofinansowanie lub zwrot kosztów. Na przykład, wiele centrów medycznych Veterans Affairs wymaga wcześniejszego złożenia wniosku o naukę i podróż do CME i nie może udzielić finansowania, jeśli wystąpią o to po złożeniu wniosku. Ponadto, jeśli licencja lub certyfikacja wygasną z powodu braku CME, Twoja praca może zostać zakończona, ponieważ nie możesz legalnie praktykować.

Nagrywanie CME

Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne zapewnia lekarzom dostęp do zasobów internetowych w celu zarejestrowania swoich CME i ubiegania się o kredyt CME na szkolenia i zajęcia.

W rezultacie mogą oni łatwo uzyskać dostęp do swoich transkrypcji CME. Inne stowarzyszenia zawodowe mogą oferować podobne narzędzia lub zachować własne zapisy.