Brazylijska Społeczność Głuchych

Wspomnienia

Główną organizacją dla osób niesłyszących w Brazylii jest Federacao Nacional de Educacao e Integracao dos Surdos (FENEIS). FENEIS działa na rzecz poprawy edukacji, zatrudnienia i usług tłumaczeniowych. Stowarzyszenie skupia się również na świadomości głuchych i zapewnia szkolenie w języku migowym.

Istnieją również inne głuche stowarzyszenia w Brazylii, takie jak:

Edukacja

FENEIS ma obszerną listę szkół dla osób niesłyszących i programów dla osób niesłyszących w Brazylii według regionu. Odwiedzający proszeni są o przesłanie danych o brakujących szkołach lub programach.

Misjonarze / religia

Organizacje misyjne nadal współpracują z osobami niesłyszącymi w Brazylii.

Język migowy

Brazylijski język migowy znany jest jako Lingua de Sinais do Brasil (LIBRAS). LIBRAS jest tak dobrze ugruntowana, że ​​dostępne są słowniki brazylijskiego języka migowego: cyfrowy słownik brazylijskiego języka migowego. (Informacje dostępne na stronie internetowej FENEIS)

Brazylijski słownik do pisania znaków z organizacji Signwriting.