Niebezpieczeństwa związane z użyciem ograniczeń fizycznych z demencją

Obawy i alternatywy

Ponieważ demencja może wywoływać pewne trudne zachowania, takie jak agresja i reakcje katastroficzne, w przeszłości stosowano ograniczenia, aby zapobiec obrażeniom tej osoby lub innych osób wokół niej.

Na szczęście, jako społeczeństwo i społeczność medyczna, stajemy się bardziej świadomi niepokojów i niepokoju, jaki powodują ograniczenia, jak również zwiększonego ryzyka urazów podczas ich używania.

W obiektach korzystanie z ograniczeń jest obecnie bardzo ograniczone.

Co to jest ograniczenie?

Ograniczeniem jest wszystko, co utrudnia ruch lub ogranicza wolność.

Przed laty używanie ograniczeń było znacznie powszechniejsze i obejmowało bardzo restrykcyjne ograniczenia, takie jak proste kamizelki i kamizelki. Podczas gdy te ograniczenia nie są obecnie stosowane w domach opieki, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że inne urządzenia mogą stanowić ograniczenie, nawet jeśli ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Przykłady ograniczeń

Dlaczego zastosowano ograniczenia?

Ograniczenia jako ostateczność

Aby dom spokojnej starości mógł korzystać z przymusu, personel musi najpierw próbować i nie może zastosować mniej restrykcyjnych alternatyw, a próby te muszą być jasno udokumentowane.

(Mniej restrykcyjne środki obejmują próby bezpieczniejszego i wygodniejszego ustawienia osoby na krześle, zapewnienie większego nadzoru, oferowania znaczących działań lub próby poprawy funkcjonowania poprzez terapię fizyczną lub zajęciową).

Placówki muszą mieć również ograniczoną czasowo dyspozycję od lekarza, aby móc korzystać z dowolnego rodzaju przymusu, a osoba, jego opiekun lub pełnomocnik do spraw opieki medycznej musiał zostać przeszkolony w zakresie ryzyka a korzyści płynących z używania powściągliwość i zezwolono na to.

Niebezpieczeństwa ograniczeń

Postawmy nas na miejscu osoby z demencją.

Być może musi skorzystać z łazienki lub rozprostować jej nogi, albo czuje się głodna lub znudzona . Kiedy próbuje się poruszać, nie jest w stanie i w konsekwencji nie może tego potrzebować.

Ograniczenia wpływają na zdrowie psychiczne danej osoby. Ludzie, którzy zostali powściągnięci, odczuwają depresję , lęk, złość, upokorzenie, niepokój i bezradność. Nic dziwnego, że dana osoba może również doświadczyć znacznej negatywnej reakcji na ograniczenie, takie jak krzyki, walki i skrajne poruszenie, które mogą być traumatyczne dla tej osoby i jej opiekuna.

Zgodnie z wydaniem czasopisma Journal of Medical Ethics z marca 2006 r. Negatywne konsekwencje ograniczeń obejmują:

Oprócz tych fizycznych konsekwencji, ograniczenia są często nieskuteczne i nie zapobiegają upadkom. Przeciwnie, badania wykazały, że obrażenia są eskalowane z powodu siły, której dana osoba musiała użyć, aby uciec przed powstrzymaniem.

Alternatywy dla ograniczeń

Współczująca opieka jest zasadą przewodnią

Jako opiekunowie i członkowie rodziny, opieka nad innymi jest dla nas ważna, ponieważ zależy nam na nich. Oznacza to nie tylko dobre intencje, ale także bieżącą znajomość zagrożeń i korzyści płynących z tego, w jaki sposób zapewniamy opiekę, w tym naszą filozofię i stosowanie ograniczeń dla naszych pacjentów i bliskich.

> Źródła:

> Departament Zdrowia i Opieki Społecznej. Centers for Medicare & Medicaid Services. 7 listopada 2008. Wolność od niepotrzebnych ograniczeń fizycznych: dwie dekady krajowego postępu w opiece domowej .

> Journal of Medical Ethics. 2006 marzec; 32 (3): 148-152. Użycie przymusu fizycznego w domach opieki: rozważania kliniczno-etyczne.

> Texas Department of Human Services. Ograniczenie stosowania ograniczeń w Teksasie w domach opieki. Styczeń 2003.

> Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków. Przewodnik po prowadnicach łóżkowych w szpitalach, domach opieki i domowej opiece zdrowotnej: fakty.