Zrozumienie Dyspraksji Rozwojowej

Dyspraksja rozwojowa jest zaburzeniem rozwojowym, które może wpływać na delikatne i ogólne zdolności motoryczne, receptywne przetwarzanie języka i mowę. Podobnie jak w przypadku każdego zaburzenia rozwojowego, wpływ dyspraksji rozwojowej może wahać się od łagodnego do ciężkiego. Zaburzenie dotyka około 5% populacji.

Co powoduje rozwojową dyspystresję?

Przyczyna dyspraksji rozwojowej nie jest w pełni zrozumiała. Badacze uważają, że jest to zaburzenie neurologiczne z dziedziczną składową. Jednak badania obrazowe mózgu nie potwierdziły związku między dyspraksją a określonymi obszarami mózgu lub różnicami w rozwoju mózgu. W większości przypadków dzieci z dyspraksją rozwojową rodzą się z zaburzeniem i występują częściej u mężczyzn niż u kobiet. Uszkodzenia mózgu lub choroby mózgu i układu nerwowego mogą powodować objawy apraksji.

Jakie są cechy dyspraksji?

Dyspraksja może wpływać na dobre i duże zdolności motoryczne z lub bez towarzyszącego przetwarzania języka i zaburzeń mowy. Ludzie z problemami motorycznymi związanymi z dyspraksją często mają trudności z precyzyjnym ruchem celowym. Wydają się mieć siłę fizyczną niezbędną do stworzenia tych ruchów, ale wpływa to na ich koordynację, równowagę i zdolność manipulowania przedmiotami. Osoby z dyspraksją mogą lub nie mogą mieć trudności w uczeniu się. Jednak często ma to wpływ na produkcję i przetwarzanie mowy i języka.

Wpływ Dyspraksji na zdolności motoryczne

Wpływ Dyspraksji na zdolności motoryczne jest różny u poszczególnych osób. Dyspraksja może wpływać na ogólne zdolności motoryczne, takie jak chodzenie bez potykania się, wstawanie i siadanie, bieganie, zginanie i rozciąganie.

Wpływ Dyspraksji na zdolności komunikacyjne

Wpływ Dyspraksji na język może obejmować zaburzenia mowy i trudności w artykulacji, takie jak ruch i koordynacja ruchów ustnych. Może również wpływać na przetwarzanie języka. Słabości przetwarzania językowego mogą obejmować trudności w słuchaniu i przestrzeganie prostych instrukcji i krótkotrwałych problemów z pamięcią. Dyspraksja może również wpływać na zdolność danej osoby do wybierania właściwych słów w odpowiedzi na pytania oraz zdolności do formułowania słów w zrozumiałe odpowiedzi. Im trudniejsza jest trudność w przetwarzaniu języka, tym bardziej prawdopodobne jest, że niepełnosprawność intelektualna może być również obecna.

Wczesne objawy dyspraksji - objawy dyspraksji u niemowląt i dzieci

Niemowlęta i małe dzieci z dyspraksją mogą wykazywać objawy dyspraksji z powodu opóźnień rozwojowych. Dzieci z dyspraksją mogą nie osiągnąć kamieni milowych rozwoju w oczekiwanym czasie. W przeciwieństwie do opóźnień rozwojowych dyspraksja nie jest jedynie opóźnieniem w osiągnięciu umiejętności. Konieczne mogą być intensywne interwencje, aby usunąć zaburzenie, które zawsze będzie w pewnym stopniu obecne. Często zaburzenie można poprawić za pomocą kompleksowych multidyscyplinarnych interwencji, takich jak logopedia, terapia zajęciowa, fizykoterapia i specjalne usługi edukacyjne.

Typowe obawy dotyczące dyspystresji u młodzieży

Młodzież z umiarkowaną do ciężkiej dyspraksji może zmagać się bardziej niż inni uczniowie z kwestiami samooceny i samoświadomości z powodu różnic. Ich słaba koordynacja ruchowa i trudności w komunikacji mogą sprawić, że będą bardziej "wystawiać się" i narażać ich na ryzyko złego traktowania lub znęcania się nad innymi. Mogą czuć się nieswojo uczestnicząc w dyskusji w klasie i mogą wycofać się z interakcji społecznych.

Dyspraksja u dorosłych i seniorów

Dorośli z dyspraksją prawdopodobnie doświadczają problemów z poruszaniem się i komunikacją, jak u nastolatków. Ważne jest, aby przyjaciele, rodzina i pracodawcy utrzymywali pozytywne i wspierające środowisko, aby zapewnić osobom dorosłym dyspraksję, pomoc, której potrzebują, aby prowadzić spełnione i produktywne dorosłe życie. Dorośli z dyspraksją będą musieli:

Dyspraksja może się nasilić u seniorów. Utrzymanie ogólnego zdrowego stylu życia może pomóc seniorom cieszyć się najwyższą jakością życia możliwą dla nich.