Jak dziedziczą się zaburzenia genetyczne

Zrozumienie wzorów dziedziczenia od rodziców do dziecka

Zaburzenia genetyczne są spowodowane mutacją genu . Ta mutacja genetyczna może być przekazywana z rodziców na dziecko w momencie poczęcia. To, czy dziecko rozwinie chorobę genetyczną, zależy w dużej mierze od dziedziczenia.

Wzory dziedziczenia

Istnieją dwie reguły, które przewidują prawdopodobieństwo, że osoba odziedziczy chorobę genetyczną.

Niekoniecznie gwarantuje to, że tak się stanie, ale zwiększa ryzyko.

Na przykład rak piersi i choroby autoimmunologiczne są w dużej mierze związane z genetyką. Jednak obecność mutacji nie zawsze przekłada się na chorobę. Z drugiej strony, niektóre mutacje genetyczne, takie jak te związane z hemofilią , przejawią charakterystykę zaburzenia (choćby w różnym stopniu nasilenia).

Określenie ryzyka opiera się na:

Opierając się na połączonych cechach, możemy zaklasyfikować zaburzenie jako powiązane z X, recesywne, połączone z Y, autosomalne recesywne lub autosomalne dominujące.

Połączone z X zaburzenia recesywne

W zaburzeniach recesywnych sprzężonych z chromosomem X, zmutowany gen występuje na chromosomie X (żeńskim).

Samce mają jeden chromosom X i jeden Y, więc zmutowany gen na chromosomie X wystarcza do wywołania zaburzenia.

Natomiast kobiety mają dwa chromosomy X, więc zmutowany gen na jednym chromosomie X zwykle ma mniejszy wpływ na samicę, ponieważ niezmutowana kopia z drugiej strony w dużym stopniu eliminuje efekt.

Jednakże samica z mutacją genetyczną na jednym chromosomie X będzie nosicielem tego zaburzenia. Mówi nam to, że z punktu widzenia statystyki 50 procent jej synów odziedziczy mutację i rozwinie zaburzenie, a 50 procent jej córek odziedziczy mutację i stanie się nosicielem.

Y-Linked Disorders

Ponieważ tylko mężczyźni mają chromosom Y, tylko mężczyźni mogą być dotknięci i przekazywać zaburzenia związane z Y. Wszyscy synowie mężczyzny z zaburzeniami związanymi z Y odziedziczą warunek po swoim ojcu.

Autosomalne zaburzenia recesywne

W przypadku autosomalnych zaburzeń recesywnych osoba ta wymaga dwóch kopii zmutowanego genu - jednego od każdego z rodziców - aby zaburzyć tę chorobę.

Osoba posiadająca tylko jedną kopię będzie przewoźnikiem. Nosiciele w żaden sposób nie zostaną dotknięci przez mutację lub nie mają żadnych objawów tego zaburzenia. Mogą jednak przekazać mutację swoim dzieciom.

Jeśli oboje rodzice noszą mutację z powodu autosomalnego zaburzenia recesywnego, prawdopodobieństwo wystąpienia u nich zaburzeń jest następujące:

Co więcej, każde dziecko będzie miało takie same szanse odziedziczenia zmutowanego genu.

Autosomalne dominujące zaburzenia

W autosomalnych zaburzeniach dominujących osoba potrzebuje tylko jednej kopii zmutowanego genu, aby mieć lub rozwinąć chorobę. Równie prawdopodobne jest, że dotknie to samców i samic. Co więcej, dzieci osoby z autosomalnym dominującym zaburzeniem mają również 50% ryzyko dziedziczenia tego zaburzenia.

> Źródło:

> US National Library of Medicine: National Institutes of Health. "Jeśli w mojej rodzinie zachodzi choroba genetyczna, jakie są szanse, że moje dzieci będą chorować?" Genetics Home Reference. Bethesda, Maryland; zaktualizowano 7 listopada 2017 r.