Strefa wody z Tendon

Strefa przełomowa ścięgna jest częścią tkanki ścięgna o najsłabszym ukrwieniu. Strefy podwodne są ważne, ponieważ są obszarami ścięgien podatnymi na obrażenia.

W naszym ciele są setki ścięgien, ale zwykle widzimy tylko kilka niewielkich problemów z ścięgnami. Te problemy z typem zapalenia ścięgna występują w wodach strefy ścięgna, gdzie dopływ krwi do tego konkretnego obszaru tkanki jest najdalej.

Naczynia krwionośne, które dostarczają tlen i substancje odżywcze do tkanki, są daleko w górę iw dół ścięgna i muszą filtrować się do strefy wodnej przez małe naczynia włosowate. Ta strefa zlewna opiera się na odległym ukrwieniu i dlatego jest podatna na zranienia.

Ścięgna ze strefami wododziałowymi podatnymi na zapalenie ścięgna lub pęknięcia ścięgien obejmują:

Dzielnica wodna to obszar lądu, na którym przepływ wody kierowany jest do określonej rzeki lub części wód. Grzbiety i wierzchołki gór są najdalej od tych dużych zbiorników wodnych, podobnie jak strefy zlewów ścięgien są dalej od najsilniejszego przepływu krwi.