Praktyki kodowania, fakturowania i kolekcjonowania w biurach medycznych

Wszyscy zgodziliby się, że podstawową funkcją gabinetu medycznego jest opieka nad pacjentami, jednak aby pozostać w praktyce i rozkwitać, biuro musi zbierać opłaty za świadczone usługi. Kodowanie, fakturowanie i odbiory są istotną częścią obowiązków personelu gabinetu medycznego, a odpowiednie szkolenie i wytyczne są niezbędne do pomyślnego ukończenia tych obowiązków.

Dział rozliczeń ściśle współpracuje z personelem kodującym w gabinecie lekarskim. W niektórych przypadkach ta sama osoba wykonuje obowiązki związane z kodowaniem, naliczaniem opłat i pobieraniem, ale są to trzy różne pozycje. Podczas gdy niektóre aspekty każdej pracy przecinają się z innymi, mają również bardzo specyficzne obowiązki.

Kodowanie w rzeczywistości ułatwia proces fakturowania poprzez ujednolicenie procedur za pomocą rozpoznawalnych kodów. Przy użyciu standardowych kodów diagnostycznych i kodów procedur uznawanych przez firmy ubezpieczeniowe, wszystkie praktyki medyczne i odpowiednie agencje związane z opieką, koder medyczny zapewni, że firmy ubezpieczeniowe lub "płatnik komercyjny" lub Centers for Medicare i Medicaid (CMS) uznają rachunek za wystawioną fakturę i sposób, w jaki diagnoza uzasadnia tę procedurę , test lub leczenie.

Proces fakturowania rozpoczyna się od przyjęcia pacjenta. Ważne jest, aby uzyskać wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia, zanim pacjent zostanie zauważony, jeśli to możliwe, aby wszystkie strony zrozumiały, co każda wizyta i procedura będą kosztować pacjenta z kieszeni.

Im mniej niespodzianek mają Twoi pacjenci, jeśli chodzi o opłatę za świadczone usługi, tym bardziej wszyscy będą szczęśliwsi. Kiedy pacjent przyjeżdża i przedstawia informacje ubezpieczeniowe, ważne jest, aby podane informacje zostały zweryfikowane w towarzystwie ubezpieczeniowym jako aktywne, świadczenia dozwolone, a usługodawca jest obecnie zatrudniony u tego konkretnego płatnika.

Witryny mają dezinformację, wygasają umowy i zmieniają się świadczenia, więc weryfikacja danych jest bardzo ważna.

Aby zaoszczędzić czas, przychody i pogorszenie, każda procedura, która wykracza poza normalny zakres wizyty w biurze, powinna zostać wcześniej wydana z wyprzedzeniem lub w terminie określonego planu ubezpieczeń. Wszelkie płatności należne od pacjenta powinny być omówione i zebrane przed procedurą, testem, terapią lub leczeniem. Opłaty powinny być zawsze wypłacane, zanim lekarz będzie widział pacjenta, aby uniknąć późniejszych problemów.

Zaległe należności za zwłokę stanowią najmniej efektywny sposób zwrotu. Im dłuższy jest termin przeterminowania, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zostanie ono odebrane, a więcej pieniędzy będzie kosztować biuro w godzinach i godzinach płac. Jest to najlepszy powód, aby mieć efektywnego kodowania i rozliczania pracowników w swoim biurze medycznym.

Odmowa roszczenia ze strony zleceniodawcy komercyjnego jest prawdopodobnym powodem nieotrzymania płatności w terminie. Gdy zarówno pacjent, jak i personel wykonają wcześniej należytą staranność, jest to mniej prawdopodobne, ale tak się dzieje. Może zaistnieć konieczność odwołania się przez personel od wszelkich wyjaśnień lub wyjaśnień. Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest odwołanie się od pacjenta, ale należy poinformować pacjenta, że ​​będzie on odpowiedzialny za wszelkie zaległe salda.

Podczas gdy umowa płatnika jest często jednym z pierwszych zleceń biznesowych przy wypełnianiu dokumentacji dotyczącej przyjmowania pacjentów, najprawdopodobniej pacjent nie przeczytał dokładnie dokumentu. Czasami pacjent nie czuł się dobrze w tym czasie i nie zwracał uwagi na dokument lub po prostu oczekiwał, że większość lub wszystkie rachunki będą opłacane przez firmy ubezpieczeniowe. Dyskusja o odpowiedzialności finansowej przed pojawieniem się problemu jest najskuteczniejszym działaniem, aby uniknąć niewygodnych i potencjalnie emocjonalnych spotkań.

Kodowanie, fakturowanie i kolekcje są ważne dla dobrze prosperującej placówki medycznej, niezależnie od jej wielkości czy specjalizacji.

Niezbędne jest odpowiednie szkolenie, kształcenie ustawiczne i instruowanie o bieżących zmianach w przepisach, kodeksach lub praktykach ubezpieczeniowych. Aktualne materiały referencyjne i wyposażenie pozwalają członkom personelu wywrzeć pozytywny wpływ zarówno na pacjentów, jak i na gabinet lekarski.