Wskazówki dotyczące opłacania Twoich starych rachunków

Korzystanie z raportu AR

Starzejące się konta są zaległymi rachunkami pacjentów, które mają ponad 30 dni. Raport należności jest ważnym narzędziem zarządzania, które mierzy stare konta. Raport należności lub AR służy analizie kondycji finansowej biura medycznego. Korzystając z daty wypisu z konta pacjenta, raport AR oblicza czas potrzebny na otrzymanie świadczenia medycznego.

Kiedy raport AR wskazuje, że przychody nie zostały zebrane w ciągu 30 dni od daty udzielenia pacjentowi, jest to ostrzeżenie dla kierownictwa, że ​​istnieje ryzyko dla stanu finansowego biura medycznego. W zależności od czasu, w którym roszczenie pozostaje niezapłacone, kierownictwo musi podjąć kluczowe decyzje, jak przekształcić te konta z niezapłaconego statusu na status płatny.

Raport AR

Większość raportów AR jest przygotowana w celu zademonstrowania wieku roszczeń w następujący sposób:

0 - 30 dni: Roszczenia ubezpieczeniowe powinny być rozliczane w ciągu 72 godzin od daty zwolnienia. Roszczenia niezapłacone w tym okresie powinny być oczekujące na zapłatę lub odmowę ze strony firmy ubezpieczeniowej. Elektroniczny raport składania wniosków powinien być poddawany codziennej weryfikacji w celu sprawdzenia, które wnioski zostały przyjęte, a które odrzucone. Roszczenia odrzucone powinny zostać zbadane, aby dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje.

Korekty należy wprowadzać od razu, aby wniosek mógł zostać ponownie złożony.

Wstępny kontakt z ubezpieczycielami powinien również nastąpić w ciągu pierwszych 30 dni. Działania następcze w przypadku elektronicznych roszczeń należy składać siedem dni po przyjęciu wniosku, a wnioski o zwrot papieru powinny być rozpatrywane po 14 dniach.

31 - 60 dni: Roszczenia, które pozostają niezapłacone w tym okresie, mają największą szansę na otrzymanie wynagrodzenia.

Płatnicy są zobowiązani do odpowiedzi na roszczenia medyczne w ciągu 30 dni od ich otrzymania. W tym czasie, jeśli roszczenie nie zostało zapłacone, płatnik musi w jakiś sposób odpowiedzieć na roszczenie. Zazwyczaj otrzymasz dokumentację zawierającą następujące informacje:

Roszczenia medyczne są unikalne w przypadku należności w innych branżach z powodu ograniczeń terminowych składanych przez ubezpieczycieli. W zależności od płatnika, biuro medyczne może mieć tylko 30 dni do roku, aby złożyć wniosek do płatnika. To okno szans sprawia, że ​​jest bardziej ryzykownie, ponieważ dni, w których roszczenie jest płatne, stają się bardziej ryzykowne.

61 - 90 dni: Mimo że niezapłacone należności od 31 do 60 dni są łatwiejsze do zdobycia, nieopłacone odszkodowania w okresie od 61 do 90 dni powinny być priorytetem numer jeden. Roszczenia te są zagrożone, aby stać się nie do odjęcia. Jest to krytyczny czas dla medycznych kasjerów, aby upewnić się, że nierozliczone roszczenia są składane w celu spełnienia terminów składania wniosków lub ponownego złożenia wniosków odmownych.

Ponad 90 dni: po tym, jak roszczenia pozostały niezapłacone przez ponad 90 dni, szanse na to, że zostaną zebrane, spadają z 95 do 98 procent ze zbiorów do 75 procent ze zbiorów.

Im dłużej roszczenie pozostaje niezapłacone, tym mniejsza szansa, że ​​zostanie wypłacona. W tym momencie cyklu dochodzenia kluczowe znaczenie ma zidentyfikowanie każdego roszczenia w oparciu o jego zdolność do otrzymania zapłaty.

Jeśli roszczenie zostanie uznane za nieściągalne, powinno zostać spisane, aby nie stracić cennego czasu, który mógłby zostać wykorzystany na zbieranie z kont kolekcjonerskich. Z roszczeń uznanych za kolekcjonerskie, roszczenia, które zostały zaksięgowane i odrzucone, należy poprawić i ponownie przesłać jako poprawione roszczenie lub ponownie złożyć jako apelację .