Czynniki, które mogą powodować wysokie triglicerydy

Hipertriglicerydemia jest stanem, który odnosi się do podwyższonych poziomów triglicerydów. Chociaż wydaje się, że wysokie triglicerydy nie przyczyniają się bezpośrednio do powstawania miażdżycy, badania wykazały, że wysoki poziom trójglicerydów może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej. Bardzo wysoki poziom trójglicerydów może również zagrażać zapaleniem trzustki, stanem zagrażającym życiu, który pojawia się, gdy trzustka zapala się.

Aktualne wytyczne zalecają, aby poziom triglicerydów wynosił poniżej 150 mg / dL.

Istnieje wiele przyczyn wysokiego poziomu triglicerydów, które mogą wahać się od przestrzegania złej diety do dziedziczenia stanu od rodzica. Poniższe czynniki mogą ryzykować posiadanie trójglicerydów - i sposoby, w jakie można je naprawić, aby poprawić poziomy triglicerydów:

W większości przypadków modyfikowanie stylu życia, jak opisano powyżej, może pomóc w odzyskaniu poziomów triglicerydów w zdrowym zakresie. Jednak w niektórych przypadkach, takich jak odziedziczone wysokie poziomy triglicerydów, konieczne może być również zażywanie leków w celu ich obniżenia. Leki obniżające stężenie lipidów, takie jak fibraty, olej rybny lub statyny, mogą pomóc w obniżeniu poziomu trójglicerydów i mogą pozytywnie wpływać na inne obszary panelu lipidowego .