Jak znaleźć i korzystać ze stron internetowych poświęconych zdrowiu i medycynie

Główna lista wiarygodnych, użytecznych i obiektywnych zasobów rządu pacjentów

Rząd USA jest głęboko zaangażowany w zdrowie swoich obywateli. Obsługuje dziesiątki agencji, które świadczą nam usługi zdrowotne. Korzyścią płynącą z wykorzystania informacji dostarczanych przez rząd jest jego wiarygodność i wiarygodność . Ponieważ agencje te są non-profit i finansowane przez podatników z USA, ich celem jest po prostu na korzyść naszego zdrowia.

Poniższe organizacje rządowe dostarczają informacji, których możemy użyć, aby dowiedzieć się więcej o profilaktyce, diagnozach, objawach lub opcjach leczenia.

Dostęp do wszystkich tych informacji jest bezpłatny, ponieważ są już opłacane przez podatki. Większość, ale nie wszystkie, są częścią amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Nie wszystkie agencje są tutaj wymienione, ponieważ nie wszystkie oferują informacje, które są bezpośrednio przydatne dla pacjentów. Agencje te mogą być bardziej ukierunkowane na media, pracowników służby zdrowia lub decydentów. Możesz uzyskać dostęp do tych nie wymienionych tutaj z Health.gov.

Wymienione tutaj agencje i strony internetowe to te, które mogą najbardziej pomóc pacjentom:

Więcej: Główna lista rodzajów zasobów informacji medycznych i medycznych, z których możesz skorzystać w swoich badaniach.