Czy mam zespół Aspergera?

Zespół Aspergera już nie istnieje - ale możesz mieć objawy!

Czy mam zespół Aspergera? Czy mój mąż, żona, współpracownik, syn, siostrzeniec czy profesor? Im więcej czytamy o zespole Aspergera, tym bardziej wydaje się, że widzimy go wszędzie!

Dlaczego nie można dłużej diagnozować z zespołem Aspergera (to teraz część zaburzeń spektrum autyzmu)

Co dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że zespół Aspergera zdaje się rosnąć, obecnie nie można oficjalnie zdiagnozować tego zaburzenia.

To dlatego, że od maja 2013 r. Diagnoza zniknęła z oficjalnej instrukcji diagnostycznej (DSM-5).

Jeśli naprawdę masz wszystkie objawy tego zaburzenia, które kiedyś nazywasz zespołem Aspergera, a pójdziesz do lekarza i otrzymasz diagnozę, oficjalną diagnozą będzie Zaburzenie Spektrum Autyzmu. Zaburzenia spektrum autyzmu (ASD) obejmują każdego z każdym poziomem autyzmu, co oznacza, że ​​możesz być bardzo poważnie niepełnosprawny lub dość dobrze funkcjonować; jeśli jesteś osobą, która w przeszłości otrzymywałaby diagnozę zespołu Aspergera, prawie na pewno można rozpoznać jako "Poziom 1" na spektrum autyzmu (co oznacza potrzebę stosunkowo niewielkiego wsparcia). Jeśli jesteś osobą, która już ma diagnozę zespołu Aspergera, twoja diagnoza jest automatycznie przełączana na ASD.

Czym więc jest zespół Aspergera i dlaczego został wyrzucony z podręczników diagnostycznych?

Zespół Aspergera, nazwany na cześć swojego odkrywcy Hansa Aspergera, jest zaburzeniem, którego objawami są trudności i opóźnienia społeczne, wyzwania zmysłowe, trudności z komunikacją werbalną i / lub niewerbalną oraz, często, trudności w uczeniu się.

W latach 90-tych zespół Aspergera był znany pod nazwą "The Geek Syndrome" i "The Little Professor Syndrome", ponieważ osoby z AS są inteligentne, elokwentne i społecznie nieświadome.

Zaburzenie zostało przerwane, ponieważ tak trudno było praktykującym określić różnicę między Aspergerami i ...

Czy mam Aspergery, jeśli jestem inteligentny, artykułowany i społecznie bezkrytyczny?

Oczywiście wiele osób ma wiele takich samych cech i NIE jest możliwych do rozpoznania na spektrum autyzmu. Różnica polega na stopniu, w jakim te opóźnienia, zaburzenia i trudności utrudniają ci normalne życie. Jeśli masz wiele cech, które definiują osobę z zespołem Aspergera, ale żadna z tych cech nie powoduje dysfunkcji, prawdopodobnie nie zostaniesz zdiagnozowany z ASD.

Wiele osób ma tylko jeden lub dwa objawy autyzmu lub objawy. Czasami te objawy są dezaktywujące - ale nie stanowią autyzmu. Mogą one jednak stanowić część konstelacji objawów, która prowadziłaby do diagnozy innego zaburzenia, takiego jak zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zaburzenie lękowe w społeczeństwie lub zaburzenie komunikacji społecznej.

Jak znaleźć diagnozę autyzmu (Aspergera)

Jeśli jesteś ciekawy, jak znaleźć diagnozę jako osoba dorosła, możesz skonsultować się z psychiatrą lub psychologiem, który ma doświadczenie w tej dziedzinie (zacznij od przeczytania artykułu Diagnozowanie dorosłych z zespołem Aspergera) .

Jeśli jednak niecierpliwisz się, aby dowiedzieć się więcej, dostępne są świetne zasoby. Jednym z najlepszych jest świetny internetowy quiz stworzony przez dr. Simona Barona-Cohena i współpracowników z Cambridge's Autism Research Center. Ten quiz dotyczący Quizu Autyzmu Spectrum nie jest narzędziem diagnostycznym per se - ale jeśli uznasz, że uzyskasz bardzo wysoki wynik, może to być powód, aby przyjrzeć się bliżej swoim obawom dotyczącym AS. Możesz również głębiej zagłębić się w temat AS na tej stronie:

Pamiętaj jednak, że otrzymanie diagnozy ASD, choć może wiele wyjaśniać o twoim życiu, niczego nie zmieni.

Nie ma lekarstwa na ASD i chociaż istnieją pewne terapie, które mogą pomóc w radzeniu sobie z pewnymi problemami (takimi jak terapia poznawcza, terapia zajęciowa lub ćwiczenia umiejętności społecznych), terapie te są dostępne z diagnozą lub bez niej. Decyzja jest twoja!