Substancja endogenna i twoje ciało

"Endogenny" oznacza "rosnący lub pochodzący z organizmu." Substancja endogenna jest zatem substancją, która pochodzi z organizmu żywego organizmu.

Mnóstwo ludzi używa endogennego do oznaczania "wewnątrz ciała" lub "powodowanych czynnikami w ciele". Substancja endogenna i endogenna to słowa, które są często używane w medycynie przez klinicystów, ale nie są powszechnie stosowane przez osoby spoza branży medycznej.

Endogeneza jest przeciwieństwem egzogenności, co oznacza pochodzenie poza żywym organizmem.

Przykłady substancji endogennych

Oto kilka przykładów substancji endogennych (z których wszystkie, jak można się domyślić po ich nazwach, pochodzą z ciała):

Źródła:

Chen YH i in. Endogenny siarkowodór u chorych na POChP. Klatka piersiowa. 2005 Nov; 128 (5): 3205-11.

Holden JE i in. Endogenny system opioidów i kliniczne zarządzanie bólem. Kliniczne problemy AACN. 2005 lipiec-wrzesień; 16 (3): 291-301.

Nijs L i in. Dysfunkcjonalna endogenna analgezja podczas ćwiczeń u pacjentów z przewlekłym bólem: ćwiczyć lub nie ćwiczyć? Lekarz bólu. 2012 Jul; 15 (3 Suppl): ES205-13.