Co to jest ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi?

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM) jest stosunkowo nową techniką oceny ciśnienia krwi u osób. Najczęściej decyduje się, czy dana osoba rzeczywiście cierpi na nadciśnienie tętnicze, gdy odczyty ciśnienia w gabinecie są zastanawiające lub bardzo zmienne. W szczególności ABPM zastosowano do oceny pacjentów z " nadciśnieniem białego fartucha ".

Urządzenie ABPM składa się z mankietu do pomiaru ciśnienia krwi, które jest noszone na ramieniu i które jest przymocowane do urządzenia nagrywającego (mniej więcej wielkości odtwarzacza CD), które jest noszone na pasku.

Urządzenie ABPM jest noszone przez 24 lub 48 godzin i rejestruje ono twoje ciśnienie krwi okresowo (zwykle co 15 minut lub co 30 minut) przez cały ten okres. Zatem ABPM zapewnia lekarzowi pełną rejestrację ciśnienia krwi przez okres jednego lub dwóch dni.

Informacje dostarczane przez ABPM zasadniczo różnią się od informacji, które otrzymuje lekarz, biorąc ciśnienie krwi w biurze. Rejestrowanie ciśnienia krwi w biurze to pojedyncza wartość, która ma odzwierciedlać ciśnienie krwi podczas spokojnego odpoczynku (co tłumaczy, dlaczego w dzisiejszych czasach większość gabinetów lekarskich czytań może nie zawsze być dokładnych).

Natomiast ABPM podaje ciśnienie krwi uzyskiwane w szerokim zakresie sytuacji i czynności - od biegu, aby złapać autobus do snu. I normalne jest, że ciśnienie krwi człowieka zmienia się ogromnie podczas codziennych zajęć.

Tak więc, w przeciwieństwie do ciśnienia krwi, które dostajesz w gabinecie lekarskim, ABPM nie daje jednej wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi , ale zakres (często) szeroko zmiennych wartości.

Zastosowanie ABPM do diagnozowania nadciśnienia wymaga innego podejścia.

Techniką najczęściej stosowaną do oceny wyników ABPM jest średnie skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi pacjenta przez pełny okres 24 godzin, a także godziny, kiedy pacjent jest na jawie i śpi.

Nadciśnienie tętnicze jest zwykle diagnozowane, jeśli średnie ciśnienie krwi przekracza jedną z następujących wartości:

Kiedy używany jest ABPM?

ABPM był pomocny w ocenie pacjentów z nadciśnieniem białego fartucha, pozwalając lekarzom na podjęcie decyzji, czy podniesienie ciśnienia wewnątrz gabinetu odzwierciedla stan "nie-odpoczynku" (czyli stan lęku), czy też wysoki urzędnik Odczyty faktycznie wskazują, że prawdziwe nadciśnienie jest obecne.

ABPM był również użyteczny w sytuacjach, w których trudno było ocenić skuteczność schematu leczenia przeciwnadciśnieniowego lub gdy podejrzewa się, że pacjent ma nienormalnie duże wahania ciśnienia krwi, które utrudniają diagnozowanie i leczenie nadciśnienia. ABPM może również pomóc w diagnozowaniu i leczeniu niektórych postaci dysautonomii , szczególnie gdy podejrzewa się epizody o bardzo niskim ciśnieniu krwi.

Można nawet wysunąć argument, że ABPM powinno być standardem w diagnozowaniu i leczeniu nadciśnienia, ponieważ uzyskanie naprawdę dokładnych pomiarów ciśnienia krwi w gabinecie lekarskim może być problematyczne.

W rzeczywistości w grudniu 2014 r. Amerykańska grupa zadaniowa ds. Usług prewencyjnych (USPSTF) opublikowała projekt oświadczenia zalecającego stosowanie ABPM jako "standardu referencyjnego" w celu potwierdzenia diagnozy nadciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim. Oznacza to, że USPSTF zaleca, aby ABPM stała się znacznie bardziej rutynowo wykorzystywana niż obecnie.

To zalecenie może być kontrowersyjne, ponieważ ABPM jest stosunkowo uciążliwe i kosztowne (kosztuje kilkaset dolarów za ocenę na dwa dni). Jednak ma to sens kliniczny, a jeśli zapobiegnie nadmiernemu leczeniu nadciśnienia białego fartucha, może faktycznie uratować dolary opieki zdrowotnej.

Innym rodzajem mierzonego ciśnienia krwi, który jest skuteczniejszy od ABPM, jest monitorowanie ciśnienia krwi w domu (HBPM). Możesz przeczytać tutaj wszystko o HBPM.

Źródła:

Myers, MG. Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi w rutynowej praktyce klinicznej. Nadciśnienie tętnicze 2005; 45: 483.