Poznaj swoje endometrium

Jak Endometrium odgrywa ważną rolę w twoim zdrowiu reprodukcyjnym

Endometrium jest najbardziej wewnętrzną z trzech warstw tkanki, które wyściełają macicę (rozszerzalny narząd, w którym płód jest odżywiony i rozwija się przed urodzeniem). Można to sobie wyobrazić jako tapetę macicy, ale funkcje, które wykonuje, są znacznie poza dekoracją. Czasami nazywany endometrium, endometrium odgrywa kluczową rolę w cyklu miesiączkowego i ciąży.

Oto spojrzenie na to, dlaczego podszewka endometrium jest tak ważna dla tych faz cyklu reprodukcyjnego.

Endometrium i ciąża

Endometrium składa się głównie z błony śluzowej i ma dwie warstwy. Jeden z nich pozostaje stosunkowo stały i znajduje się tam, gdzie endometrium przyczepia się do środkowej warstwy endometrium (tkanka mięśni gładkich, zwana myometrium).

Druga warstwa jest jednak dynamiczna - zmienia się w odpowiedzi na miesięczny strumień hormonów, które kierują cyklem miesiączkowym. Z tego powodu nazywa się to warstwą funkcjonalną. Ponieważ jest to część błony śluzowej macicy, w której jajo zostanie wszczepione, jeśli jest zapłodnione, podczas każdego cyklu przed owulacją (uwolnieniem jajeczka z jajowodu) warstwa funkcjonalna endometrium przechodzi wszelkie zmiany, na wypadek gdyby doszło do nawożenia . Struktury zwane gruczołami macicy są dłuższe, a naczynia krwionośne mnożą się.

Aby wywołać owulację, wzrasta poziom hormonu progesteronu.

Powoduje to, że zagęszczona błona śluzówkowa endometrium dojrzewa. Gruczoły i tętnice łączą się, aby przygotować się do implantacji jaja (jeśli jest ono zapłodnione) i przygotowania się do rozwoju łożyska. (Organ, który rozwija się podczas ciąży, aby odżywiać rozwijający się płód.)

Endometrium i Twój okres

Co się stanie, jeśli jajko zostanie uwolnione i nie zostanie zapłodnione?

W takim przypadku całe to przygotowanie do ciąży było na nic, a krew, która pomogła utuczyć warstwę funkcjonalną endometrium, nie jest już potrzebna i musi zostać przelana.

To zrzucenie to twój okres. Przepływ menstruacyjny składa się z komórek wydzielanych z warstwy funkcjonalnej zmieszanej z krwią z małych naczyń krwionośnych otaczających gruczoły. Wraz z rozpoczęciem kolejnego cyklu warstwa funkcjonalna odrasta pod wpływem estrogenu

Jak hormony wpływają na endometrium

Mając na uwadze, że zmiany endometrium w odpowiedzi na poziom hormonów tuż przed owulacją, ma to sens, że u dziewcząt, które nie rozpoczęły miesiączki i u kobiet w okresie menopauzy, które przestały mieć miesiączki, endometrium jest stosunkowo cienkie i nie zmienia się. Obie te grupy nie będą miały miesięcznego przepływu.

Jednak nadmiar hormonów może stymulować endometrium, aby stał się bardziej złożony niż typowy. Na przykład nadmiar komórek tłuszczowych u kobiet, które mają do czynienia z otyłością, również produkuje nadmiar estrogenu. Może to prowadzić do dodatkowego narastania endometrium i, ostatecznie, cięższych okresów. W przypadku przewlekłej choroby jest to stan zwany rozrostem endometrium .

Z drugiej strony hormonalne metody kontroli urodzeń mogą mieć odwrotny skutek.

Kobiety stosujące wyłącznie antykoncepcję progesteronową, takie jak urządzenie domaciczne Mirena lub implant antykoncepcyjny Nexplanon , które ostatecznie hamują odkładanie się warstwy funkcjonalnej błony śluzowej macicy, mają tendencję do występowania lżejszych okresów.

> Źródło:

> Maybin, JA. Fizjologia miesiączki: implikacje dla patologii endometrium i poza nią. Aktualizacja Human Reprod. 2015; 21 (6): 748-761