Zastosowanie kortykosteroidów do kontroli bólu

Kortykosteroidy należą do grupy silnych leków przeciwzapalnych, które mogą być stosowane do zwalczania ciężkiego obrzęku i mogą kontrolować niektóre rodzaje bólu. Zostały zaprojektowane, aby działać jak sterydy, które występują naturalnie w twoim ciele. Kortykosteroidy działają poprzez zmianę odpowiedzi immunologicznej, kontrolując stany zapalne, które mogą powodować ból i zmniejszać ruch. Kortykosteroidy można przyjmować w postaci tabletek, nakładać miejscowo na skórę lub wstrzykiwać bezpośrednio do tkanek.

Jak są stosowane kortykosteroidy

Kortykosteroidy są zwykle stosowane krótkoterminowo, chociaż często są stosowane przez osoby cierpiące na chroniczne dolegliwości bólowe. Niektórzy ludzie biorą je za przewlekłe obrzęki stawów i ścięgien; jednak kortykosterydy są częściej stosowane w leczeniu nawrotów lub epizodów ostrego bólu związanego z długotrwałymi zaburzeniami. Można je stosować w tym celu u osób, które mają następujące stany, w celu zmniejszenia bólu i zwiększenia ruchomości stawów i tkanek:

Wspólne kortykosteroidy

Niektóre przykłady kortykosteroidów, które można stosować do kontroli bólu obejmują:

Potencjalne efekty uboczne Corticosteroid

Jak każdy lek przeciwbólowy , kortykosteroidy mają potencjalne skutki uboczne. Obejmują one:

O ile objawy te nie utrzymują się lub nie są uciążliwe, zwykle nie jest konieczne zasięganie porady lekarza.

Poważne działania niepożądane kortykosteroidów

Niektóre działania niepożądane kortykosteroidów wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów podczas przyjmowania kortykosteroidu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Źródła:

Codzienne aktualne informacje medyczne, krajowe instytuty zdrowia. Hydrokortyzon Tablet. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?id=8739

Medline Plus. Wstrzykiwanie hydrokortyzonem. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682871.html