Zalety Drabin kariery w opiece długoterminowej

Rekrutacja i utrzymanie personelu w długoterminowej opiece jest trudne. Drabiny kariery mogą służyć jako pomoc w rekrutacji i / lub utrzymywaniu pracowników.

Drabina kariery to ustrukturyzowana sekwencja stanowisk pracy, dzięki której dana osoba postępuje w organizacji. Choć w wielu branżach są one powszechne, starzejące się usługi powoli zaczęły stosować tę koncepcję.

Tradycyjnie drabiny kariery zachęcają, rozpoznają i nagradzają zdolnych pracowników.

Skuteczne wykonywanie i zdobywanie dodatkowych umiejętności poprzez edukację lub szkolenie przygotowuje osoby do następnego poziomu pracy. Formalne programy kariery zawodowej można znaleźć w organizacjach wystarczająco dużych, aby mieć hierarchię powiązanych z nimi zawodów, a także wystarczający wzrost i obrót, aby umożliwić poruszanie się po drabinach.

Poruszanie się po szczeblach kariery wymaga czegoś więcej niż tylko gromadzenia czasu w organizacji. Pracownicy muszą wykazać się kompetencjami i gotowością do podjęcia nowych obowiązków. W mniejszych organizacjach drabiny kariery mogą być nieformalne i zależą od umiejętności pracowników w zakresie rozpoznawania potencjalnych możliwości i uzyskania mentoringu od doświadczonych pracowników.

Wysoce widoczne drabiny kariery otwierają podstawowe stanowiska pracy i stanowią zachętę dla osób do wejścia na pole i rozwoju umiejętności mobilności w górę. Jest to bardzo potrzebne w starzejących się usługach.

Drabina kariery może być pionową progresją, ale nie musi tak być.

Postępujące organizacje również mapują boczne i zaawansowane pozycje, które dana osoba mogłaby naturalnie dopasować w oparciu o ich pochodzenie.

Korzyści

Ustanowienie stanowisk w zakresie kariery zawodowej może zoptymalizować wydajność, produktywność i efektywność organizacyjną. Może pomóc:

Termin drabina jest prawdopodobnie niedokładnym odzwierciedleniem ścieżki, jaką można przejść w ich rozwoju kariery. Dzięki korporacyjnym spłaszczeniom, zmniejszaniu, upowszechnianiu i outsourcingowi liczba szczebli na szczeblach kariery w wielu organizacjach zmniejszyła się. Nie możesz więc wspiąć się po drabinie sukcesu, jak to mówią. Ale to nie znaczy, że pracownicy mogą być przygotowani do awansu w organizacji.

Boczne ruchy kariery pozwalają pracownikom przenieść swoje umiejętności do innego, ale pokrewnego zawodu. Dlatego na przykład wiele osób wchodzi do szkoły pielęgniarskiej, często z tradycyjnej, amerykańskiej pracy na słoniach w produkcji i tym podobnych.

Ruchy boczne stały się sposobem, w jaki pracownicy mogą poszerzać istniejące umiejętności, poznawać inne obszary organizacji, rozwijać nowe talenty, wykazywać wszechstronność i przygotowywać się do przyszłych ruchów pionowych.

Mobilność w górę nie jest jedyną motywującą ścieżką kariery.

Pomocnik pielęgniarski, który nie może już pracować w tym zawodzie z powodu urazów kręgosłupa, może przejść na stanowisko urzędnika dokumentacji medycznej lub kodera medycznego, posługując się wiedzą z zakresu terminologii medycznej jako umiejętności zbywalnych. Starzejący się dostawcy usług muszą więc uwzględniać zarówno pionowe, jak i boczne ścieżki rozwoju.

Gdzie zacząć

Budowanie drabin kariery lub sieci zaczyna się od fundamentów.

Niska retencja, wysokie obroty i wolne miejsca pracy stanowią poważne wyzwanie dla pracy na froncie w dziedzinie opieki długoterminowej. Te negatywne tendencje mogą wpływać na jakość opieki nad klientami i mieszkańcami. Coraz więcej jest dowodów na związek między jakościową siłą roboczą a jakościowymi rezultatami. Inicjatywa magisterska pokazuje wielki postęp dla branży.

Jakość opieki nad pacjentami i mieszkańcami zaczyna się od wyjątkowego doświadczenia pracownika. Kiedy pracownicy czują się docenieni, zobaczcie ścieżkę awansu i są upoważnieni do zapewnienia im wielkiej troski, nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że jest to część ich powołania do służby.