Kiedy niedokrwistość z niedoboru żelaza nie jest tym, czym się wydaje?

Czasami pacjenci z niedokrwistością z niedoboru żelaza nie reagują na żelazo. Pacjenci ci mogli otrzymywać suplementację żelaza przez miesiące lub lata z niewielką lub żadną poprawą w niedokrwistości. Powody, dla których pacjent może nie reagować na leczenie żelaza to:

Cecha talasemii

Talasemia oznacza krew morską związaną z Morzem Śródziemnym. Dzisiaj talassemię można zaobserwować w wielu grupach etnicznych i rasach. Talasemia jest zaburzeniem hemoglobiny, białka w czerwonych ciałkach krwi.

Powoduje to łagodną anemię i bardzo małe czerwone krwinki (zwane mikrocytozą). Ludzie, którzy są nosicielami talasemii (zwanej także cechą talasemii) mogą być źle oznaczeni jako niedokrwistość z niedoboru żelaza. Istnieją dwa główne typy talasemii, alfa i beta.

Dlaczego ludzie z cechą talasemii zostają źle oznaczeni jako niedokrwistość z niedoboru żelaza

Wartości laboratoryjne są bardzo podobne w niedoborze żelaza i cechach talasemii. Na pierwszy rzut oka pełna morfologia krwi (CBC) hemoglobina będzie niska, co wskazuje na anemię, a średnia objętość krwinek czerwonych (MCV) lub wielkość krwinek czerwonych będzie niska. Znaczna większość osób z tymi zmianami na CBC ma niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Testowanie niedoboru żelaza może być trudne. Na poziom żelaza wpływa dieta. Jeśli pacjent ma rano przygotowane pierwsze porcje, zanim będzie miał co jeść, poziom żelaza może być niski tylko dlatego, że ostatnio nie spożywał on nic z żelazem. Bardziej użytecznym testem jest poziom ferrytyny, który mierzy przechowywanie żelaza w twoim ciele. Niski poziom ferrytyny jest zgodny z niedoborem żelaza.

Odróżnianie niedoboru żelaza Niedokrwistość od cechy talasemii

Pierwsza różnica dotyczy liczby krwinek czerwonych (oznaczonej RBC).

W niedoborze żelaza wartość ta jest niska, ponieważ szpik kostny nie jest w stanie wytwarzać czerwonych krwinek. W cechach talasemii RBC jest normalny do podwyższonego. Normalny poziom ferrytyny może wykluczyć niedobór żelaza.

Bardziej szczegółowy test, czasami nazywany elektroforezą hemoglobiny lub oceną hemoglobinopatii, mierzy różne typy hemoglobiny w naszej krwi. U osoby dorosłej powinna występować hemoglobina A i A2. Osoby z cechą beta talasemii będą miały podwyższony poziom hemoglobiny A2 i / lub F (płodowy). Nie ma prostego testu na cechę alfa talasemii. Zwykle lekarz wykluczy niedobór żelaza i cechę beta talasemii.

Po wykluczeniu tych dwóch diagnoz, rozpoznanie alfa-talasemii jest domniemaną diagnozą.

Więc jak możesz poprawić swoją anemię?

Leczenie nie jest potrzebne ani zalecane. Jest to stan trwający całe życie z łagodną niedokrwistością i małymi krwinkami czerwonymi. Osoby z cechą talasemii nie powinny przyjmować suplementacji żelaza, ponieważ nie poprawi to Twojej anemii. Posiadanie cech talasemii nie powinno powodować żadnych problemów zdrowotnych.

Dlaczego warto wiedzieć, czy masz cechę talasemii?

Jeśli ty i twój partner macie tę samą cechę talasemii (zarówno alfa, jak i obaj beta), macie 1 na 4 (25%) dzieci z chorobą talasemii. Choroba talasemii może mieć od umiarkowanej anemii do ciężkiej niedokrwistości wymagającej miesięcznej krwi transfuzje.