Złożona interakcja między snem a napadami

Padaczka może wywołać ataki snu

Padaczka jest zaburzeniem nawracających drgawek, które mogą polegać na subtelnych zmianach zewnętrznej uwagi, a nawet drgawkach fizycznych. Epizody epilepsji mogą być przerażające dla tych, którzy ich doświadczają i tych, którzy ich obserwują.

Dla tych, którzy cierpią na epilepsję, walka nie zawsze kończy się z powodu ataków sumienia. Około 15% do 30% wszystkich osób cierpiących na padaczkę będzie również w pewnym momencie doświadczać napadów snu, wyłącznie lub głównie.

Sen, lub jego brak, wydaje się być bezpośrednio związany ze zwiększonymi zmianami aktywności elektrycznej mózgu, które są typowo charakterystyczne dla napadów padaczkowych. Te zmiany aktywności elektrycznej można zmierzyć za pomocą EEG . Te zmiany lub wyładowania padaczkowe często występują podczas snu NREM, a szczególnie podczas snu wolnofalowego . Wydaje się, że podczas REM , czyli snu Rap Eye Movement, podczas fazy snu, te wyładowania są tłumione, a nienormalna aktywność elektryczna wpływa na mniejszy mózg.

Jakie zaburzenia padaczkowe są powiązane z atakiem snu?

Istnieje kilka specyficznych zaburzeń padaczkowych, które są ściśle związane z napadami snu. Te zaburzenia padaczkowe obejmują:

Jakie są konsekwencje ataków snu?

Mogą wystąpić poważne konsekwencje napadów snu.

Kiedy zdarzają się napady w nocy, mogą one prowadzić bezpośrednio do zwiększonego przebudzenia, a z kolei do fragmentacji snu. Prowadzi to do większej ilości nocy spędzanej w lżejszych fazach snu i zmniejsza ogólną ilość głębokiego snu REM. W rezultacie osoba, która ma napady snu, może odczuwać nadmierną senność w ciągu dnia, ponieważ nie osiągnęła tak dużego, głębokiego snu, jak to konieczne przez cały wieczór.

Odwrotnie, pozbawienie snu może głęboko wpłynąć na skłonność do ataków. Brak wystarczającej ilości snu obniża próg drgawkowy osoby, co oznacza, że ​​ataki stają się znacznie łatwiejsze. W tej sytuacji osoby, które mają mniej snu stają się bardziej podatne na potencjalne napady. Ponieważ dzieje się tak ze względu na wzrost częstotliwości nieprawidłowych wyładowań elektrycznych w mózgu, deprywacja snu jest często stosowana jako metoda diagnozowania padaczki.

Co ciekawe, osoby z padaczką lekooporną - co oznacza, że ​​nadal mają napady padaczkowe, pomimo optymalnego przestrzegania zaleceń lekowych - często mają bezdech senny w nawet 30% przypadków. Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie drgawek w porównaniu z osobnikami z podobnymi zaburzeniami padaczkowymi, ale bez bezdechu sennego . Dobrą wiadomością jest to, że leczenie bezdechu sennego prowadzi do lepszej kontroli napadów.

W jaki sposób leki na padaczkę mogą wpływać na sen?

Leki powszechnie stosowane w leczeniu padaczki mogą również powodować zmiany snu . Niektóre mogą powodować nadmierną senność w ciągu dnia jako skutek uboczny. Należą do nich benzodiazepiny , karbamazepina, fenobarbital, topiramat i gabapentyna.

Inne leki przeciwpadaczkowe , takie jak felbamat, mogą powodować bezsenność .

Ważne jest, aby rozpoznać zaburzenia snu lub nadmierną senność jako potencjalne skutki uboczne tych leków i zwrócić je do lekarza, ponieważ może to spowodować inne problemy.

Źródło:

Mowzoon, N i in. "Neurologia zaburzeń snu." Recenzja płyty neurologicznej: Ilustrowany przewodnik. 2007; 744.