Przyczyny zwiększonej produkcji śluzu w POChP

Przyczyny i leczenie nadmiaru plwociny z POChP

Produkcja śluzu (zwanego także plwociną) jest cechą charakterystyczną niektórych typów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) . Drażniące czynniki środowiskowe i inne czynniki mogą powodować zarówno zwiększoną produkcję śluzu przez komórki zwane komórkami kubkowymi, jak i zmniejszoną zdolność do uwalniania płuc ze śluzu .

Przegląd

Zwiększona lub nadmierna produkcja śluzu jest reakcją płuc na stale powracające działanie drażniące, takie jak dym papierosowy lub zanieczyszczenie powietrza.

Śluz lub plwocina różni się od śliny i składa się z martwych komórek i gruzu z dolnych dróg oddechowych. W tym sensie śluz ma swoją funkcję. Łapie szczątki i organizmy, takie jak bakterie, aby można je było oczyścić lub usunąć z płuc.

Zwiększenie ilości śluzu wytwarzanego w płucach jest znaczące, ale także inne zmiany, takie jak różnice w kolorze plwociny i jej wytrzymałość - co oznacza grubość lub lepkość śluzu.

Przyczyny

Kombinacja czynników jest zwykle odpowiedzialna za rozwój zwiększonego śluzu i może pomóc zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Obejmują one:

Powiązane substancje

Nadprodukcja, nadmierne wydzielanie i zmniejszone usuwanie wyjaśniają mechanizmy gromadzenia się plwociny w płucach, ale dlaczego tak się dzieje? Najczęściej są to czynniki drażniące dla środowiska, które powodują, że komórki kubkowe wytwarzają i wydzielają śluz, uszkadzając drogi oddechowe, a w szczególności rzęski prowadzą do jego dalszej obecności w płucach (zamiast kaszlać w postaci plwociny). W przypadku POChP jest to zazwyczaj połączenie tych czynników, które z kolei pomaga zrozumieć, w jaki sposób leczenie może przynieść ulgę.

Typowe czynniki drażniące to:

Warunki powiązane

Warunki, w których zazwyczaj występuje nadmierna produkcja śluzu, obejmują:

Zabiegi i radzenie sobie

Tak jak istnieje kilka mechanizmów, które często współdziałają w celu zwiększenia produkcji śluzu, połączenie różnych metod zwykle najlepiej sprawdza się w radzeniu sobie z objawami.

Unikanie drażniących dróg oddechowych

Z pewnością unikanie palenia i biernego palenia jest ważnym pierwszym krokiem w zmniejszaniu działania drażniącego na płuca, co powoduje zwiększoną ilość śluzu.

Pomocne może być również unikanie czasu poza poziomem zanieczyszczenia. Jak wspomniano powyżej, powietrze w pomieszczeniu może być równie ważne, jeśli nie bardziej, niż powietrze z zewnątrz.

Czy wiesz, że istnieje przyjemny, a nawet estetyczny sposób na poprawę powietrza w pomieszczeniu? Sprawdź te rośliny doniczkowe, które zostały znalezione - na podstawie badań przeprowadzonych przez NASA - w celu poprawy powietrza w pomieszczeniach.

Możesz również zajrzeć do zalet i wad systemów oczyszczania powietrza, które mogą być używane w domu.

Techniki oczyszczania dróg oddechowych

Techniki oczyszczania z drogi oddechowej są często stosowane w celu złagodzenia objawów nadmiaru śluzu i mogą obejmować:

> Źródła:

> Lee, A., Burge, A. i A. Holland. Techniki oczyszczania dróg oddechowych z powodu rozstrzenia oskrzeli. Baza danych systematycznych Cochrane . 2015. 11 >: CD008351 >.

> Osadnik, C., McDonald, C., Jones, A. i A. Holland. Techniki oczyszczania dróg oddechowych z > przewlekłej > obturacyjnej choroby płuc. Baza danych systematycznych Cochrane . 2012. 3 >: CD008328 >.

> Poole, P., Chong, J. i C. Cates. Mukolityki w porównaniu z placebo w przypadku przewlekłego zapalenia oskrzeli lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Baza danych systematycznych Cochrane . 2015. 7 >: CD001287 >.

> Rubin, B. Właściwości wydzielnicze, klirens i terapia w chorobach dróg oddechowych. Translacyjna medycyna układu oddechowego . 2014. 2: 6.